Genel Bilgi

KKTC'de seçimler, Anayasa ve Yasalar çerçevesinde yapılmakta olup seçim türleri Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhuriyet Meclisi Seçimleri (Milletvekilliği seçimleri) ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri olmak üzere üç türde yapılır.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ise 4 yılda bir yapılmaktadır. KKTC'de Seçme ve Halkoylamasına katılma 18 yaşını bitirmiş olan her yurttaşın hakkı ve ödevidir; Seçilme yaşı Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 25, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ise 35 yaş olduğu yasa ile belirlenmiştir.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılan bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekir. Seçime katılan adayların hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim; 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yenilenir ve en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Seçim İlkeleri nelerdir?

 • Seçimler ve halkoylamaları serbest, eşit ve tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılır.
 • Seçmen oyunu kendisi kullanır.
 • Oy gizli verilir.
 • Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara geçirilmesi açık olarak yapılır.
 • Seçim Bölgeleri nerelerdir?

  Cumhurbaşkanlığı seçimi ile halkoylamasında Devlet sınırları; milletvekilliği seçimlerinde her ilçe; belediye başkanlığı ile belediye meclisi üyeliği seçimlerinde her belediyenin sınırları; muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde her köyün veya mahallenin sınırları, bir seçim bölgesidir.

  Seçmen kütüğü nedir ne işe yarar?

  Seçmen olan yurttaşların eksiksiz olarak yer aldıkları daimi seçmen kütüklerini ve bu kütüklere dayanılarak sandık seçmen listelerini hazırlamak, seçmen kartlarını düzenleyip dağıtmak ve Yasa ile verilen diğer görevleri yapmak üzere; her ilçede daimi seçmen kütükleri bürosu kurulur. Seçmen kütükleri büroları seçimlerin başlangıç tarihinden seçim işlerinin bitmesine kadar bağlı bulundukları seçim kurullarının bunun dışında kalan süre içerisinde de İlçe Seçim Kurulu başkanlarının yönetiminde ve her halde Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde görev yaparlar.

  Seçmen nitelikleri nelerdir?

 • On sekiz yaşını bitirmiş ve Seçim ve Halkoyaması yasası kurallarına uygun olarak seçmen kütüklerine kaydedilmiş kadın - erkek her Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı seçmendir; seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
 • Ancak, kısıtlılar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar seçmen olamazlar.

 • On sekiz yaşını bitirmiş olanların saptanmasında, oy verme günü esas alınır. Oy verme günü belli olmadan yapılacak işlemlerde, Yüksek Seçim Kurulunun saptayacağı gün, yaşın saptanmasında esas alınır.
 •  

  Bu web sitesi  YÜKSEK MAHKEME  tarafından hazırlanmıştır.  Revizyon: 22 EKİM 2007

  KKTC Mahkemeleri: www.mahkemeler.net
  Yardım: E-Posta:ymgenelsekreter@hotmail.com yada Tel:2285185,2277277